Tag Archives: สะพานโกลเดนเกต

29มิ.ย./20
สะพานโกลเดนเกต

สะพานโกลเดนเกต

สะพานโกลเดนเกต ทอดยาวข้ามอ่าวตอนเหนือของเมืองซาน ฟรานซิสโกรัฐ แคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา สร้างในสมัยประธานาธิบดีแฟรงคลิน