132

Antelope Canyon ตั้งอยู่ที่เมือง Page รัฐ Arizona ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นภูเขาหินทราย (sandstone) ที่โดนน้ำกัดเซาะเสียจนเป็นรูปทรงที่เห็นในปัจจุบัน

Antelope Canyon ตั้งอยู่ที่เมือง Page รัฐ Arizona ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นภูเขาหินทราย (sandstone) ที่โดนน้ำกัดเซาะเสียจนเป็นรูปทรงที่เห็นในปัจจุบัน

ซึ่งเวลาที่ฝนตกจะมีน้ำท่วมไหลเข้ามาในตัว Canyon มาเป็นล้านๆ ปี แรงดันของน้ำจะค่อยๆ กัดกร่อนทำให้หินกลายเป็นริ้วๆ โค้งไปโค้งมาแบบนี้ ผนังถ้ำจะคล้ายๆ เกลียวคลื่นเว้าแหว่งไปตามซอกถ้ำทำให้เกิดช่องหินที่สวยงามแปลกตา

ซึ่งจะมีช่องให้แสงอาทิตย์ส่องลงมา พอแสงส่องเข้ามาในถ้ำช่วงเวลาประมาณ 11.00-13.00 จะทำให้เกิดเป็นช่องแสงสวยงาม

ด้วยสีสันจากธรรมชาติซึ่งเกิดจากการตกกระทบของแสงอาทิตย์ที่สาดส่องผ่านช่องแคบเข้ามาสะท้อนกับสีของชั้นหินทำให้เรามองเห็นสีสันที่สวยงามไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับแสงของแต่ละวัน ยิ่งตอนเวลาที่เราถ่ายรูปจากกล้องออกมาแสงสีก็จะสวยงามไปอีกแบบไม่เหมือนตาเราเห็น  สีสันที่เห็นใน Antelope Canyon จึงเปลี่ยนไปตามการหักเหของแสงในฤดูกาลต่างๆ เช่น ฤดูร้อน สีสันจะเป็นโทนสีแดง ส้ม และม่วง ฤดูใบไม้ร่วง จะเป็นโทนสีอ่อน

แต่กว่าจะมาสวยงามขนาดนี้ เวลาฝนตกนี่อันตรายมากจะมีน้ำท่วมฉับพลับ ด้วยความที่ที่แคบ เวลาน้ำท่วมแรงดันน้ำจะเข้ามาแรงมาก และท่วมสูงเกิน 2 เมตร ซึ่งเคยมีเหตุการณ์น้ำท่วมทำให้นักท่องเที่ยวเสียชีวิตที่ Lower Antelope ในปี 1997 ตั้งแต่นั้นมาการเที่ยวที่ทั้ง Upper Antelope Canyon และ Lower Antelope Canyon จึงต้องมีไกด์ชาว Navajo นำทัวร์เสมอ ห้ามเข้าไปเที่ยวโดยลำพังเด็ดขาด!!!