15มิ.ย./20
132

Antelope Canyon

Antelope Canyon ตั้งอยู่ที่เมือง Page รัฐ Arizona ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นภูเขาหินทราย (sandstone) ที่โดนน้ำกัดเซาะเสียจนเป็นรูปทรงที่เห็นในปัจจุบัน