13มิ.ย./20
ทะเลสาบทาโฮ Lake Tahoe เนวาดา และ แคลิฟอร์เนีย อยู่ที่ความสูง 6,225 ฟุต (1,897 เมตร) เหนือเทือกเขาเซียร์ราเนวาดาในทางตะวันตกของสหรัฐอเมริกา

ทะเลสาบทาโฮ Lake Tahoe เนวาดา และ แคลิฟอร์เนีย

ทะเลสาบทาโฮ Lake Tahoe เนวาดา และ แคลิฟอร์เนีย อยู่ที่ความสูง 6,225 ฟุต (1,897 เมตร) เหนือเทือกเขาเซียร์ราเนวาดาในทางตะวันตกของสหรัฐอเมริกา