05มิ.ย./20
ฮาวาย (Hawaii) เกาะสวรรค์ของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ตั้งอยู่ที่หมู่เกาะฮาวายในมหาสมุทรแปซิฟิก โดยหมู่เกาะฮาวายแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นรัฐโพ้นทะเลเพราะตั้งอยู่ห่างจากชายฝั่งประเทศสหรัฐอเมริกา

ฮาวาย (Hawaii)

ฮาวาย (Hawaii) เกาะสวรรค์ของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ตั้งอยู่ที่หมู่เกาะฮาวายในมหาสมุทรแปซิฟิก โดยหมู่เกาะฮาวายแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นรัฐโพ้นทะเลเพราะตั้งอยู่ห่างจากชายฝั่งประเทศสหรัฐอเมริกา