04มิ.ย./20
อเมริกา

สหรัฐอเมริกา นอกจากจะเป็นประเทศใหญ่

สหรัฐอเมริกา นอกจากจะเป็นประเทศใหญ่ มหาอำนาจทางเศรษฐกิจแล้ว ต้องบอกว่าที่ อเมริกา นี้