28พ.ค./20
พระราชวังอิโอลานี Iolani Palaceฮาวาย อยู่ในเขตศูนย์กลางธุรกิจของเมืองโฮโนลูลู รัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา เที่ยวอเมริกา

พระราชวังอิโอลานี Iolani Palace ฮาวาย

พระราชวังอิโอลานี Iolani Palaceฮาวาย อยู่ในเขตศูนย์กลางธุรกิจของเมืองโฮโนลูลู รัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา เที่ยวอเมริกา