26พ.ค./20
เมาท์รัชมอร์ Mount Rushmore เซาท์ดาโคตา อนุสรณ์สถานแห่งชาติเขารัชมอร์ (The Mount Rushmore National Memorial) เที่ยวอเมริกา

เมาท์รัชมอร์ Mount Rushmore เซาท์ดาโคตา

เมาท์รัชมอร์ Mount Rushmore เซาท์ดาโคตา อนุสรณ์สถานแห่งชาติเขารัชมอร์ (The Mount Rushmore National Memorial) เที่ยวอเมริกา