12พ.ค./20
16

สะพานบรูคลิน (Brooklyn Bridge) – นครนิวยอร์ก

สะพานบรูคลิน (Brooklyn Bridge) – นครนิวยอร์ก สร้างเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1883 เคยเป็นสะพานแขวนที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นสะพานแขวนที่เก่าแก่ที่สุด เที่ยวอเมริกา