1478

บรซ์ แคนยอน (Bryce Canyon) รัฐยูทาห์

ตั่งอยู่ทางตอนใต้ของรัฐยูทาห์ (Utah) ประเทศสหรัฐอเมริกา(USA) ภูมิประเทศของไบรซ์แคนยอนเป็นหน้าผาสูง อยู่เหนือระดับน้ำทะเลถึง 8000-9000 ฟุต (2400-2700 เมตร) ขณะที่แกรนด์แคนยอน

(Grand Canyon) สูงเพียง 7000 ฟุต เท่านั้นที่เป็นธรรมชาติมหัศจรรย์ที่ถูกรังสรรค์ขึ้นมา ปรากฏการณ์ธรรมชาติ เมื่อ 60 ล้านปีมาแล้วที่บริเวณนี้อยู่ใต้ผืนน้ำเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกผืนแผ่นดินที่ราบสูงก็ถูกยกตัวขึ้น

และเกิดการกัดเซาะอย่างรุนแรงบริเวณชั้นหินจนก่อเกิดเป็นเสาดินและหินมากมายก่ายกองในหุบเขาที่สูงถึง 2,800 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง เนื่องจากสถานที่นี้อยู่ตอนปลายของแกรนด์แคนยอน

(Bryce Canyon) ทั้งที่จริงๆ มิใช่เป็นแคนยอน เพราะมิใช่ภูเขาที่ถูกกัดเซาะด้วยแม่น้ำ แต่ชาวอินเดียนเรียกที่นี่ว่า ” หินแดง ” หรือ ” Red Rock” แต่ไม่ว่าใครก็ตามที่มายืนอยู่บนหน้าผาและมองไปในหุบกว้างนี้ก็จะเห็นภาพเสาหินรูปร่างต่างๆ นานา ซึ่งเราจินตนาการว่านี่คือเสาหินรูปตุ๊กตาอินเดียนแดง