อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ

อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ 

อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพตั้งอยู่บนเกาะลิเบอร์ตี้ในท่าเรือนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ในปี 1684
ชื่ออย่างเป็นทางการคือ “Liberty Enlightening the World” และเป็นสัญลักษณ์ของเสรีภาพ และประชาธิปไตยของอเมริกา

รูปปั้นนั้นได้รับแรงบันดาลใจจากเทพีเสรีภาพในตำนานของโรมัน แต่รูปแบบของใบหน้านั้นคือ “Statue of Liberty leading the people
ของเออแฌน เดอลาครัว และเฟรเดอริก ออกุสเต บาร์ทอลดิ


การสร้างเสร็จสิ้นในประเทศฝรั่งเศส แยกชิ้นส่วน 300 ชิ้น และส่งไปยังอเมริกา และพิธีเปิดตัวถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 1886
เฟรเดอริก ออกุสเต บาร์ทอลดิ ได้เปิดตัว และผู้คนมากมายรวมตัวกันทั้งประธานาธิบดีสหรัฐคลีฟแลนด์

อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพเป็นรูปปั้นที่มีขนาดใหญ่มาก!! มีความยาวถึง 93 เมตร ส่วนที่ไม่มีฐานเป็น 46.05 เมตร และหนักถึง 225 ตัน!!!
รูปปั้นมีไฟอยู่ทางด้านขวามือ ส่วนทางมือซ้ายมีจารึกที่ประกาศอิสรภาพของวันแห่งชาติที่อเมริกัน (4 กรกฏาคม 2319) และวันที่การ
ปฏิวัติฝรั่งเศสโพล่งออกมา (14 กรกฎาคม 2332) ที่เท้ามีโซ่ และนิ้วเท้าที่ฉีกขาด สิ่งนี้แสดงถึงการปลดปล่อยจากการปราบปราม

และหนามทั้งเจ็ดบนมงกุฎแสดงให้เห็นว่าอิสรภาพแผ่กระจายไปทั่วทั้งเจ็ดทวีป และทะเลทั้งเจ็ด